Ocenění

2018 – zápis statku BLAUDRUCK / MODROTISK / KÉKFESTÉS / MODROTLAČ, rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

  

Na tomto světovém reprezentačním seznamu UNESCO je zapsáno a ohodnoceno umění výroby evropského modrotisku. Jedná se o nejvyšší stupeň ocenění, kterého může určitý projev tradiční kultury dosáhnout. Zápis je společný pro ty evropské země, kde ještě fungují dílny zhotovující modrotisk. Jsou jimi Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Německo.

Negativní, rezervážní vzorování látek a jejich barvení v indigu je rozšířeno v různých částech světa. V Evropě však tato technika za dobu svého více než třísetletého vývoje nabyla velmi výrazné podoby. Technologie vypracovaná evropskými modrotiskaři umožňuje vytvářet i velmi jemné ostré motivy v několikabarevném provedení. Výjimečné je i množství a bohatost vzniklých modrotiskových vzorů, které vycházejí z evropské slohové módy nebo nabývají zcela regionálních podob. Vzhled i užití modrotisku se kontinuálně vyvíjí a přizpůsobuje i současnému životnímu stylu. Díky zájmu široké veřejnosti a kreativitě modrotiskařů, profesionálních návrhářů i jiných odborných pracovníků má modrotisk perspektivu vývoje do budoucna.

2014 - zápis technologie výroby modrotisku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky v roce 2014

 

František Joch, Strážnice

Uvedený seznam je národní podobou celosvětového Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Cílem tohoto seznamu a aktivit UNESCO je zviditelnit a podporovat výjimečné, avšak velmi křehké projevy nemateriální povahy přispívající ke kulturní rozmanitosti naší planety.

Zápis jevu do národního seznamu nehmotného kulturního dědictví je prvním stupněm a podmínkou pro zápis do seznamu světového. Pro to, aby byla Technologie výroby modrotisku do národního seznamu zapsána, musí splňovat stanovená kriteria. Oceňovány jsou znalosti a dovednosti výrobců českého modrotisku. V současnosti jimi jsou pracovníci dvou posledních modrotiskových dílen - Danzingerových v Olešnici na Moravě a Jochových ve Strážnici. Díky nim a jejich ochotě dále v oboru pracovat zůstane toto tradiční řemeslo, jehož umění se po staletí předává z generace na generaci, zachováno i do budoucna.

Výroba modrotisku je jedinou tradiční tiskařskou a barvířskou technikou zdobení látek, která se ze své podstaty v nezměněné podobě kontinuálně uchovala až do současnosti. Její originalita a ojedinělost spočívá ve vzorování, které je dáno historickým vývojem tkaniny a technologií, jež zároveň určuje nenahraditelný odstín modré vytvořený indigovým barvivem.

V minulosti se modrotisk používal především na krojích venkovských obyvatel, které měly v každém regionu jinou podobu. Stejně tak se v různých oblastech užívaly jiné modrotiskové vzory. S těmito pestrými a originálními motivy ve druhé polovině 20. století dále pracovala československá organizace Ústředí lidové umělecké výroby, která vycházela z  tradiční podoby modrotisku, a zároveň reagovala na dobový způsob života a módu. Výroba modrotisku pod vedením této organizace byla ve střední Evropě ojedinělá. Na její odkaz je navazováno i nyní. Vzhledem ke specifické technologii vyžaduje výroba modrotisku speciální vybavení, odborné znalosti a dlouholetou praxi. Tyto faktory znesnadňují získávání nových pracovníků a obnovu již zaniklých dílen. Také to činí provoz stávajících modrotiskových provozoven vzácným.

Hodnota a potenciál současné výroby modrotisku u nás spočívá hned v několika rovinách. Tvorbou pro folklorní soubory a jednotlivce se dílny výrazně podílí na uchovávání tradičních oděvů jednotlivých regionů nejen v České republice, ale i na Slovensku. Široká nabídka praktického i dekorativního zboží obou modrotiskových dílen je přístupná okruhu různorodých zákazníků. Vedle praktičnosti přináší také kulturní a estetickou hodnotu. Modrotisk nabízí široké pole působnosti také v oblasti výtvarné a návrhářské.


Jan Mička, Strážnice

Otec a syn Jiří Danzingerovi, Olešnice

Jaroslava Danzingerová, Olešnice


    Foto Jana Mičky: Violka
    Foto Danzingerových: archiv rodiny Danzingerovy
Viz: Návrhový a evidenční list nemateriálního statku tradiční lidové kultury pro Technologii výroby modrotisku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

2004 - udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel

V roce 2004 byl modrotiskaři Františku Jochovi udělen titul Nositel tradice lidové výroby. Cílem tohoto programu je ocenit a zviditelnit tvůrce, jejichž práce vychází z tradice a kteří své umění předávají také dalším generacím. Jejich dílo musí dosahovat stanovené technické úrovně a originality. Titul je udělován ministerstvem kultury ČR.

Zároveň s ohodnocením byla Františku propůjčena ochranná známka Nositel tradice sloužící k označování jeho výrobků. Tím je zaručena kvalita a řemeslná hodnota zhotovených předmětů.

Jsme nositeli značky Tradiční výrobek Slovácka

Kontakt


Tel.: 518 332 537, 518 332 039
Mobil: 732 736 098, 723 384 730
obchod.arimo@email.cz